Projektovanje sistema napajanja za razne segmente u industriji

Projektovanje sistema napajanja za razne segmente u industriji, sistema za napajanje TK opreme i projektovanje data centara sprovode naši kvalifikovani elektro inženjeri, koji poseduju licence 350 Inženjerske komore Srbije, a u skladu sa lokalnim, nacionalnim i organizacionim uputstvima.

Sprovodimo celokupnu proceduru projektovanja napajanja za postrojenja i objekte i projektovanje data centara, koja obuhvata sledeće faze:

Projektni zadatak

Projektni zadatak se sastoji od razgovora sa investitorom i obilaska lokacije gde se prikupljaju potrebne informacije o lokaciji, tipu potrošača, rasporedu opreme, kvalitetu mrežnog napajanja i električnoj distribuciji.

Izrada glavnog projekta

Glavni ciljevi kod projektovanja sistema napajanja i data centara su fleksibilnost i skalabilnost, što uključuje optimalno planiranje prostora, projektovanje elektro i mašinskih instalacija, pravilan izbor opreme za besprekidno napajanje, ormara, rekova, opcije upravljanja vazduhom, menadžment kablova i zaštitu od fizičkih rizika.

Izrada idejnog rešenja

Izrada idejnog rešenja predstavlja nacrt fizičkih dimenzija i rasporeda svih komponenti sistema.

Projekat izvedenog stanja

Nakon završetka radova dostavljamo projekat izvedenog stanja.

Činjenica da imamo licence za projektovanje i izvođenje elektro instalacija, 20 godina iskustva u projektovanju i izvođenju projekata besprekidnog napajanja, kao i renomirane dobavljače, našim klijentima pruža sigurnost u kompetentnost naših zaposlenih i usklađenost proizvoda i usluga sa najnovijim standardima i propisima.

Ukoliko su Vam potrebne informacije, želite da razgovarate sa nama o trenutnom stanju Vaše opreme ili projektima koji tek dolaze – slobodno nas kontaktirajte.