KONVEREKS USLUGE

Ovlašćeni servisni centar za APC, FIAMM, ELTEK  i CGM

Projektovanje

Projektovanje besprekidnog napajanja obuhvata izradu idejnog i glavnog projekta, projekta izvedenog stanja elektroenergetskih instalacija, kao i projektovanje kompletnih rešenja za data centre.

Instalacija i puštanje u rad

Instalacija i puštanje u rad

Instalacija i puštanje u rad od strane ovlašćenog servisnog centra obezbeđuje stručne resurse, znanja, alate i softvere koji su neophodni za brzu i efikasnu implementaciju rešenja besprekidnog napajanja i kompletnih data centara.

Preventivno održavanje

Preventivno održavanje

Različiti paketi održavanja koje pružamo, omogućavaju korisnicima da izaberu nivo usluga koji im je potreban za efikasno funkcionisanje sistema besprekidnog napajanja i data centara, smanjenje zastoja u radu i upravljanje troškovima.

servis APC UPS

Servisiranje

Servisiranje opreme uključuje usluge sertifikovanog tehničkog osoblja na lokaciji korisnika ili u servisnom centru, kao što su: dijagnostika kvara, redovan servis, zamena originalnih rezervnih delova, zamena baterija i hitne intervencije.

.

Usluge zasnovane na savremenim tehnologijama

Konvereks obezbeđuje da vaša oprema radi pouzdano dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji i da pritom dostiže najviši nivo efikasnosti. Pratimo projekte besprekidnog napajanja i data centara tokom čitavog životnog ciklusa, koji obuhvata sledeće faze:

  1. Projektovanje i inženjering,
  2. Nabavku i isporuku opreme,
  3. Instalaciju, montažu i puštanje u rad,
  4. Redovno održavanje opreme,
  5. Servis i zamenu originalnih rezervnih delova,
  6. Stavljanje opreme van pogona i predaju na reciklažu.

Kako bismo korisnicima pružili uslugu zasnovanu na savremenim tehnologijama, ulažemo u razvoj svojih zaposlenih, kao i u alat, opremu i softvere. Naši serviseri su prošli servisne obuke u fabrikama proizvođača i obučeni su da pruže kvalitetne i stručne usluge. Posedujemo neophodne softvere za puštanje uređaja u rad i servisiranje, bez kojih ne bi bilo moguće podesiti parametre uređaja. Pored toga, redovno nabavljamo i etaloniramo alat i opremu za rad, kako bismo osigurali pouzdanost rada.

NAŠI PROJEKTI

Pouzdan partner u oblasti besprekidnih napajanja

Tokom 20 godina poslovanja uspešno smo izveli mnogobrojne projekte u oblasti besprekidnih napajanja na koje smo ponosni. Isporučili smo više od 5.000 UPS uređaja, 60 električnih agregata, 200 ispravljačkih sistema i 70.000 olovnih stacionarnih baterija