Vizija

Poverenje i izvrsnost

Vrednost

Iskustvo i posvećenost

Garancija kvaliteta

Pouzdanost i znanje

Projektovanje

Projektovanje besprekidnog napajanja obuhvata izradu idejnog i glavnog projekta, projekta izvedenog stanja elektroenergetskih instalacija, kao i projektovanje kompletnih rešenja za data centre.

Instalacija i puštanje u rad

Instalacija i puštanje u rad

Instalacija i puštanje u rad od strane ovlašćenog servisnog centra obezbeđuje stručne resurse, znanja, alate i softvere koji su neophodni za brzu i efikasnu implementaciju rešenja besprekidnog napajanja i kompletnih data centara.

Preventivno održavanje

Preventivno održavanje

Različiti paketi održavanja koje pružamo, omogućavaju korisnicima da izaberu nivo usluga koji im je potreban za efikasno funkcionisanje sistema besprekidnog napajanja i data centara, smanjenje zastoja u radu i upravljanje troškovima.

servis APC UPS

Servisiranje

Servisiranje opreme uključuje usluge sertifikovanog tehničkog osoblja na lokaciji korisnika ili u servisnom centru, kao što su: dijagnostika kvara, redovan servis, zamena originalnih rezervnih delova, zamena baterija i hitne intervencije.

.

NAŠI PROJEKTI

Pouzdan partner u oblasti besprekidnih napajanja

Tokom 20 godina poslovanja uspešno smo izveli mnogobrojne projekte u oblasti besprekidnih napajanja na koje smo ponosni. Isporučili smo više od 5.000 UPS uređaja, 60 električnih agregata, 200 ispravljačkih sistema i 70.000 olovnih stacionarnih baterija.

NAŠI PARTNERI