Preventivno održavanje opreme omogućava kupcu da njegova oprema radi pouzdano i bez prekida

Redovnim održavanjem opreme smanjuju se zastoji u radu i troškovi i unapređuje se operativna efikasnost. Održavanjem sistema se optimizuju operacije, budžet i radni vek opreme kroz poboljšanu efikasnost i veću bezbednost. Na osnovu preporuke proizvođača i uobičajene prakse za trofazne UPS uređaje, DC sisteme i agregate koji napajaju kritičnu infrastrukturu, nakon isteka garantnog perioda predlažemo sklapanje ugovora o redovnom održavanju.

Naša politika je prevencija pre pojave problema.

Produžena garancija

Kupac koji izabere ovu opciju dobija potpunu podršku od strane našeg servisa koja obuhvata: izlazak na lokaciju, testiranje,  dijagnostiku, popravku u slučaju kvara ili zamenu novim uređajem, ukoliko popravka nije moguća. Ova opcija se kupuje zajedno sa opremom. Kod APC produžena garancija za trofazne UPS uređaje uključuje i  jedan servisni pregled u toku godine.

Preventivo održavanje

Preventivno održavanje pruža sveobuhvatnu kontrolu okruženja, UPS sistema i baterija kako bi se osiguralo da komponente funkcionišu u skladu sa  tehničkom specifikacijom i da su parametri okruženja u dozvoljenim okvirima. Ugovori o redovnom održavanju  nude raznovrsnost dinamike i nivoa usluga koji su prilagođeni specifičnoj opremi i zahtevima kupaca.

Ovaj servis dostupan je u nekoliko opcija:

  • Advantage Ultra Service

Svi troškovi su unapred definisani i uključeni su u cenu održavanja.

U okviru ovog paketa usluga obezbeđeno je od strane našeg sertifikovanog servisnog osoblja:

  1. preventivni servis, dva zakazana preventivna pregleda opreme u toku godine
  2. interventni servis u slučaju problema na UPS sistemu
  3. uključeni su putni troškovi i dnevnice servisera, kao i
  4. prioritetna zamena rezervnih delova u slučaju kvara na sistemu.

Advantage Ultra Service se kupuje pred istek proizvođačke garancije.

  • Godišnje održavanje

U okviru ovog paketa, obezbeđujemo:

  1. preventivni pregled opreme – broj pregleda u toku godine dogovara se i prilagođava potrebama korisnika
  2. odziv u definisanom roku na interventni servis u slučaju problema sa opremom
  3. opciju zamenskog uređaja u slučaju duže popravke opreme.
  •    Preventivni servisni pregled

Ova usluga je dostupna kao jednokratni servisni pregled ili može biti povezana sa servisnim ugovorima.