Ovlašćeni servisni centar

Konvereks poseduje sopstveni servisni centar, tim visoko kvalifikovanih i obučenih profesionalaca u oblasti opreme za besprekidno napajanje. Ovlašćeni smo servisni partneri za Srbiju i Crnu Goru najprestižnijih svetskih proizvođača opreme za besprekidno napajanje APC by Schneider Electric, Eltek, FIAMM i CGM.

Servis se izvodi u servisnom centru Konvereksa ili na lokaciji kupca. Rešenja su prilagođena tipu opreme i zahtevima kupaca.

Servis obavljaju sertifikovani serviseri, obučeni u fabrici proizvođača,  koristeći  licencirane softvere i alat.

 

Servis uređaja obuhvata:

  • pregled opreme i dijagnostiku kvara
  • popravku i zamenu originalnih rezervnih delova i baterija
  • opciju zamenskog uređaja tokom trajanja popravke. 
    •  

Konvereks ima obezbeđen lager rezervnih delova i baterija za sve sisteme besprekidnog napajanja, kako bi se u što kraćem vremenskom roku otklonile nepravilnosti u radu opreme. Ova usluga je deo ugovora o redovnom održavanju  ili se ugovara na ad hok osnovi.

Servis uređaja u servisnom centru

Najčešći kvar, pogotovo kod monofaznih UPS uređaja, je kraj radnog veka baterija. U servisnom centru radimo dijagnostiku i popravku manjih monofaznih UPS i ispravljačkih modula, kapacitivnu probu – testiranje baterija, testiranje UPS uređaja i softverska setovanja.

Servis uređaja na lokaciji kupca

Naši iskusni serviseri su obučeni da izoluju i reše problem na terenu u što kraćem mogućem roku i tako minimiziraju zastoje u radu sistema.

Hitne intervencije

Za hitne intervencije servisna podrška dostupna je 24 sata. Pomoć iskusnog servisera dostupna je u svakom trenutku preko telefona ili na licu mesta. Na ovaj način sigurni smo da pružamo najviši nivo servisnih usluga.