Fabričko testiranje ispravljača i UPS uređaja u fabrici proizvođača

U situacijama kada korisnik želi da bude siguran da će dobiti ispravne uređaje za besprekidno napajanje i da uređaji u potpunosti odgovaraju traženoj specifikaciji, može tražiti da se obavi fabričko testiranje opreme.

Fabrička ispitivanja se obavljaju u fabrici proizvođača, uz prisustvo predstavnika korisnika kada se obavlja provera funkcionalnosti uređaja. Testiranje obično obuhvata:

• Vizuelni pregled opreme,
• Proveru osnovnih funkcija,
• Kontrolu zaštitnih funkcija,
• Merenja,
• Proveru alarma,
• Izdavanje sertifikata i
• Dostavljanje tehničke dokumentacije.

Konvereks, kao ovlašćeni servisni partner, može obezbediti testiranje opreme proizvođača APC by Schneider Electric, FIAMM, Eltek i CGM u njihovim fabrikama.