Učestvovali smo na 16. BIZIT konferenciji sa temom Mikro – data centri kompletno rešenje.

All-in-one rešenje uključuje:

  • Rek orman;
  • UPS uređaj;
  • Aktivno i/ili pasivno hlađenje;
  • Zaštitu od fizičkih i pretnji iz okruženja koja uključuje monitoring kamere, brave za kontrolu pristupa i senzore za praćenje parametara okruženja, kao što su temperatura, vlažnost vazduha, detekcija dima i prisustvo vode;
  • Opremu za nadzor –praćenje rada UPS uređaja preko integrisane menadžment kartice i praćenje parametara okruženja preko senzora;
  • Softver EcoStruxure IT je bezbedno rešenje zasnovano na klaudu, koje omogućava nadzor i vidljivost fizičke IT infrastrukture, koji je veoma pogodan kada nema stručnog IT kadra na lokaciji ili kada postoji više udaljenih lokacija;
  • Kompletnu servisnu podršku od montaže i puštanja u rad do proaktivnog održavanja.

Mikro-data centar rekovska rešenja (od 6U do 42U) mogu se primeniti u svakom okruženju, kao što su  IT okruženje,  kancelarija, prodavnica, učionica, laboratorija, ordinacija,  industrijsko okruženje, itd.

U odnosu na zahteve korisnika i uslove okruženja, pravi se odgovarajuća konfiguracija Mikro-data centra.