U oktobru 2019. organizovali smo tehnički seminar o stacionarnim olovnim baterijama u hotelu Crown Plaza. Govornici su bili Mladen Branković, direktor i Roberto Dalla Pozza, inženjer iz fabrike FIAMM. Teme su bile:

  • Inovacije u proizvodnji baterija,
  • Opis različitih tehnologija izrade,
  • Kako se ponašaju baterije u zavisnosti od aplikacije,
  • Instalacija i održavanje baterija- pravilna periodična testiranja, gde se javljaju problemi i uzroci problema tokom radnog veka baterije,
  • Proces starenja, pitanja garancije i kraj životnog veka.

Pored toga, predstavljen je novi sistem zaštite baterija od krađe, koji se ugrađuje u kućište same baterije, tako da je moguće u svakom trenutku pratiti gde se nalazi, što je veoma praktično za udaljene lokacije bez nadzora.