Data centar za međunarodnu softversku kompaniju

Projekat data centra za veliku međunarodnu softversku kompaniju je veoma važna referenca za Konvereks.

Projekat je obuhvatao:

• Pomoć prilikom projektovanja instalacije i opreme,
• Pomoć prilikom polaganja kablova i pregled izvedene instalacije,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad UPS uređaja snage 20kVA, 30kVA i 40kVA, serije Easy 3S, proizvođača APC by Schneider Electric,
• Nabavku, isporuku, montažu, strukturno kabliranje i puštanje u rad rek ormana NetShelter SX42U,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad NetBotz sistema zaštite za pristup rekovima,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad NetBotz senzora za temperaturu i detekciju izlivanja tečnosti,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad PDU letvi 230V 16A i 32A, sa C13 i C19 utičnicama i
• Obuku korisnika za rukovanje opremom.