Opremanje data centara za javno preduzeće

Konvereks je izveo projekat opremanja data centara za javno preduzeća na više lokacija po Srbiji, koji je obuhvatao:

• Pomoć prilikom projektovanja instalacije i opreme,
• Fabričko ispitivanje UPS uređaja u fabrici APC by Schneider Electric,
• Fabričko ispitivanje ispravljača u fabrici Eltek,
• Postavljanje duplog poda,
• Pomoć prilikom polaganja kablova i pregled izvedene instalacije,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad trofaznih UPS uređaja snage od 20kVA- 100kVA, serije Galaxy 5500, proizvođača APC by Schneider Electric
• Paralelisanje UPS uređaja,
• Montažu i setovanje NMC (Network Management Card) kartica,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad ispravljača 48 V DC 2x8kW, proizvođača Eltek,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad baterija FIT serije, proizvođača FIAMM,
• Nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad RO-by pass ormana,
• Isporuku DCIM softvera za upravljanje data centrima i
• Obuku korisnika za rukovanje.