POUZDAN PARTNER

Profesionalnost i pouzdanost

Profesionalnim odnosom zaposlenih prema klijentima Konvereks neguje i unapređuje reputaciju pouzdanog i visoko-stručnog partnera.

Kvalitet

Viskokokvalifikovani stručnjaci i njihova konstantna edukacija, sertifikacija servisera i posvećenost poslu garancija su kvaliteta usluga koje pružamo.

Usavršavanje

Neprekidno pratimo svetske trendove, tehnološke inovacije, ulažemo u svoje zaposlene jer za nas je to jedini način na koji možemo pružiti najviši nivo usluge, rešenja koja su pouzdana i energetski efikasna.

Partnerstvo

Kvalitet izvedenih poslova, stručnost zaposlenih i fer i korektan odnos prepoznale su vodeće kompanije APC by Schneider Electric, Schneider Electric, FIAMM, ELTEK i CGM čiji smo danas ovlašćeni servisni centar.

Oprema

Kreiramo rešenja koja su zasnovana na korišćenju najnovijih tehnologija i proizvoda najviših performansi proizvedenih od strane svetskih lidera u svojim oblastima.

Servis

Posedujemo sopstveni servisni centar koji okuplja tim sertifikovanih servisera u oblasti opreme za besprekidno napajanje. Koristimo isključivo licencirane softvere i alat čime garantujemo najviši kvalitet servisnih usluga.

Sertifikati

Kvalitetom poslovanja upravljamo putem efikasnog i sertifikovanog sistema i primenom standardizovanih procedura rada zasnovanim na savremenim konceptima menadžmenta.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Kompanija Konvereks nastoji da bude prepoznatljiva kompanija za pružanje usluga u oblasti projektovanja, proizvodnje, prodaje, izrade električne instalacije, montaže, puštanja u rad, održavanja, servisiranja i upravljanja istrošenim komponentama sistema energetske elektronike i rezervnih izvora električne energije na tržištu Srbije, sa značajnim učešćem i na drugim tržištima regiona.

Konvereks svojim korisnicima pruža kvalitetne i pravovremene usluge koje zadovoljavaju njihove zahteve, potrebe i očekivanja.

Profesionalnim odnosom svih zaposlenih prema korisnicima, Konvereks nastoji da očuva i unapredi reputaciju pouzdanog partnera, što zahteva:

  • Uspostavljanje kvalitetnih odnosa sa kupcima/ korisnicima i pravovremeno izlaženje u susret svim njihovim zahtevima i potrebama, tako da poslovni odnos prerasta u osećaj potpune pouzdanosti i sigurnosti u ugrađenu opremu i njenu funkcionalnost,
  • Stalno usavršavanje postojećih i razvoj novih usluga servisiranja opreme, prateći na taj način brz tehnološki napredak u oblasti proizvodnje i servisiranja opreme za besprekidno napajanje,
  • Uspostavljanje čvrstih partnerskih odnosa sa velikim organizacijama/ sistemima u Srbiji, zasnovanim na dugoročnim ugovorima o održavanju opreme za besprekidno napajanje,
  • Obezbeđenje najkvalitetnijih rezervnih delova i materijala, oslanjanjem na mrežu stalnih, pouzdanih i proverenih dobavljača pre svega proizvođača opreme,
  • Stalno planiranu obuku servisera i ostalog osoblja radi postizanja visokog nivoa kompetentnosti i obučenosti,
  • Uspostavljanje efikasnih i sertifikovanih sistema upravljanja kvalitetom poslovanja, očuvanja životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, primenom standardizovanih procedura rada zasnovanim na savremenim konceptima menadžmenta,
  • Naša trajna opredeljenja su sigurnost i stalno poboljšanje objekata i zdravih i bezbednih radnih mesta koja teže nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posetioce kroz poštovanje zakona kao minimum zahteva,
  • Naše poslovanje treba da preventivno deluje u cilju sprečavanja zagađenja i stalno unapređuje sistem zaštite životne sredine i obezbeđuje kontrolisano postupanje sa otpadom.

ISO 9001:2015 

QMS (Quality Management System) – standard kojim se jasno i precizno definiše određen način rada i postupci koji se primenjuju prilikom određenih situacija.

ISO 14001:2015

EMS (Environmental Management Systems) – standard kojim se reguliše efektivno i efikasno upravljanje svim rizicima značajnim sa ekoloških aspekata životne sredine.

ISO 45001:2018

OHS (Occupational Health & Safety) – standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednosti na radu.