Vizija

Naša vizija  je da budemo prepoznati kao najpouzdaniji partner u oblasti besprekidnog napajanja u Srbiji – kao kompanija koja najbolje razume i zadovoljava potrebe kupaca.

Vrednosti

Naše osnovne vrednosti su: stvaranje dugoročnih odnosa sa kupcima i dobavljačima, okrenutost ka kupcu, kvalitet opreme, stalna unapređenja usluga i društvena odgovornost.

Timski rad

Ključ našeg uspeha čine zaposleni – neprekidno razvijamo i unapređujemo njihove veštine i negujemo korporativnu kulturu zasnovanu na poštovanju, pravičnosti i lojalnosti.

Konvereks je osnovan 2000. godine kao prirodan nastavak višedecenijskog iskustva osnivača u oblasti besprekidnog napajanja električnom energijom. Čvrstu osnovu poslovanja predstavljaju dve osnovne vrednosti, koje i dalje negujemo: inženjerska kompetencija i visok nivo korisničke podrške.

Od samih početaka fokusirali smo se na prave vrednosti kao što su znanje, kvalitet proizvoda i usluga, stvaranje čvrstih partnerskih odnosa sa dobavljačima i kupcima, poštovanje zaposlenih, kao i očuvanje životne sredine. Naš tim okuplja posvećene i kvalifikovane zaposlene, vrhunske stručnjake u svom poslu. Oni su kroz predanost poslu, iskustvo i odgovornost, dobro poznavanje proizvoda, sposobnost komuniciranja sa klijentima i dobavljačima osnova našeg uspešnog poslovanja i negovanja dugogodišnje uspešne saradnje sa kompanijama od kojih su neke sa nama od samog osnivanja.

Tokom godina smo se neprekidno usavršavali: naši zaposleni prošli su brojne edukacije i obuke, naši inženjeri poseduju brojne licence, a serviseri potrebne sertifikate. Uveli smo ISO standarde kvaliteta, standardizovali procedure i nastavljamo i  dalje da se razvijamo i usavršavamo, jer to je za nas jedini put ka uspehu.

Danas Konvereks predstavlja snažnu kompaniju u oblasti besprekidnih napajanja, koja pruža kompletna rešenja i garantuje najviši kvalitet proizvoda i usluga.

Ovlašćeni servis APC

Konvereks

 • Batutova 7
  11000 Beograd, Srbija

 • +381 (0) 11 24 14 797
  +381 (0) 11 30 89 221
  +381 (0) 11 24 29 711

Servis

 • Batutova 7
  11000 Beograd, Srbija

 • +381 (0) 11 24 14 797
  +381 (0) 63 11 12 498
  +381 (0) 63 11 12 496

Inženjering

 • Batutova 7
  11000 Beograd, Srbija

 • +381 (0) 11 30 89 221
  +381 (0) 63 11 12 493
  +381 (0) 63 11 12 473

Konvereks projektovanje data centra

Prodaja

NAŠI PARTNERI