Isporuka i montaža agregata na krov zgrade

Projekat agregata za poslovnu zgradu na Novom Beogradu obuhvatao je:

  • Projektovanje elektro instalacija,
  • Dimenzionisanje snage agregata,
  • Nabavku i isporuku na krov CGM agregata snage 100kVA, u zvučno izolovanom kućištu, sa PERKINS motorom i MARELLI / MECC ALTE – alternatorom,
  • Izradu električne i mašinske instalacije,
  • Izradu postolja za agregat,
  • Isporuku agregata dizalicom na krov poslovne zgrade,
  • Montažu agregata i puštanje u rad i
  • Redovno održavanje agregata u garantnom i vangarantnom roku.