Konvereks je uveo novu uslugu ispitivanje električnih instalcija

Novembar 2014.

Da bismo svojim kupcima pružili kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu, nakon izvođenja ili promena na električnoj instalaciji, vršimo merenje i kontrolisanje, koje obuhvata:

	merenje otpora izolovanosti električne instalacije
	merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika
	merenje… Pročitajte ceo tekst

Novembar 2014.

Da bismo svojim kupcima pružili kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu, nakon izvođenja ili promena na električnoj instalaciji, vršimo merenje i kontrolisanje, koje obuhvata:

  • merenje otpora izolovanosti električne instalacije
  • merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika
  • merenje inpedanse kratkospojne petlje i petlje kvara
  • ispitivanje FID sklopke, varistora, redosleda faza
  • merenje otpornosti uzemljenja