Da bismo svojim kupcima pružili kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu, nakon izvođenja ili promena na električnoj instalaciji, vršimo merenje i kontrolisanje, koje obuhvata:

  • Merenje otpora izolovanosti električne instalacije,
  • Merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika,
  • Merenje inpedanse kratkospojne petlje i petlje kvara,
  • Ispitivanje FID sklopke, varistora, redosleda faza,
  • Merenje otpornosti uzemljenja.