Montaža ispravljača i baterija za telekomunikacije

Projekat koji je obuhvatio montažu ispravljačkih sistema na 54 lokacije predstavljao je pravi izazov za našu kompaniju. Sklopili smo čak osam ugovora za isporuku, montažu i  puštanje u rad ispravljačkih sistema 48V, kapaciteta od 7,5kW do 60kW za napajanje centrala. Oprema je obuhvatala ispravljačke sisteme Flatpack2 HE, proizvođača Eltek iz Norveške, lidera u napajanjima za telekom aplikacije i na pojedinim objektima baterije proizvođača FIAMM, 2x48V 1000Ah, 2SLA1000.

Realizacija se sastojala iz niza koraka:

  • Izrade projekta,
  • Demontaže postojećeg dotrajalog sistema,
  • Montažnih radova za kompletno ispravljačko postrojenje: mrežno razvodno polje (MRP), ispravljački sistem i AKU baterije. Montaža je obavljena u oteženim uslovima rada uz uslov da je oprema morala biti instalirana bez prekida rada potrošača,
  • Pregleda opreme i funkcionalnog ispitivanja,
  • Instalacije i setovanja software-a PowerSuite, za kontrolu i daljinsko podešavanje parametara sistema,
  • Merenja otpora uzemljenja, otpora izolovanosti položenih vodova, otpora petlje kvara u ispravljačkom postrojenju i neprekidnosti zaštitnih vodova,
  • Kontrole kvaliteta izvedenih radova,
  • Puštanja sistema u rad,
  • Izrade projekta izvedenog stanja.

Oblast telekomunikacija je u ekspanziji i zahtevaće se pouzdana i sofisticirana rešenja besprekidnog napajanja. Imamo proizvode najviših performansi, stručnost i kvalitetne usluge da ispunimo te zahteve.