Preventivni pregled UPS uređaja na lokaciji korisnika

Konvereks ima ugovoreno održavanje za preko 300 UPS uređaja. Naša politika je prevencija pre pojave problema.
Preventivni pregled opreme je vrlo značajan za ispravno funkcionisanje sistema.

Naše strandardno preventivno održavanje obuhvata:

  • Vizuelni pregled prostorije i instalacija,
  • Vizuelni pregled opreme,
  • Pregled mreže,
  • Proveru rada sistema (ispravljača, izlazne struje, invertorskog napona, harmonijske distorzije, kalibracije)
  • Proveru baterija (vizuelna provera, provera kapaciteta, prikaz razlika napona, baterijska kriva pražnjenja),
  • Čišćenje uređaja,
  • Pružanje saveta o načinu održavanja uređaja,
  • Dostavljanje pisanog izveštaja o pregledu uređaja i
  • Identifikovanje mogućih problema u radu uređaja i predlaganje preventivnih mera i zamenu rezervnih delova.