Izrada ili prerada elektro ormana po meri korisnika

Prilikom izrade ili prerade postojećih elektroinstalacija, često se javlja potreba za novim elektro ormanima. Elektro ormani se izrađuju u Konvereks radionici, po projektu i u potpunosti su prilagođeni potrebama korisnika.

Usluga obuhvata sledeće faze:

• Detaljnu analizu projekta,
• Izradu idejnih i glavnih projekata i rešenja,
• Izradu radioničke šeme,
• Nabavku elektromaterijala i šemiranje opreme,
• Montažu, povezivanje i puštanje u rad elektro ormana i
• Ispitivanje funkcionalnosti.