Baterija za trafo stanicu u Mirijevu

Projekat je obuhvatio isporuku dve baterije 220V 420Ah koje se sastoje od pojedinačnih ćelija od 2V, tip LM proizvođača FIAMM, Italija. LM je otvorena baterija pouzdanog rada u teškim uslovima, koja je optimizovana za duboka pražnjenja i ciklične performanse.

Baterije u trafostanici igraju važnu ulogu u pouzdanosti rada opreme.

Projekat je obuhvatao:

  • Fabrički test opreme (u laboratoriji FIAMM u  Montecchio Maggiore, IT),
  • Montažu baterije na antitrusnim stalažama,
  • Povezivanje baterijskih ćelija i vezivanje baterije na postojeći jednosmerni razvod,
  • Kapacitivnu probu desetosatnom strujom pražnjenja,
  • Puštanje opreme u rad.

Baterija je rezervni izvor napajanja za prekidače i kontrole u trafostanici, jer oprema mora da funkcioniše bez obzira da li ima AC mrežnog napajanja.

FIAMM baterije pružaju pouzdano i bezbedno napajanje, dug životni vek i vreme autonomije.