Ponosni smo na novu uslugu u našem asortimanu – izradu elektro ormana po meri korisnika. Elektro ormani se izrađuju po projektu i u potpunosti su prilagođeni potrebama korisnika.

Izrada elektro ormana obuhvata sledeće faze:

  • Detaljnu analizu projekta,
  • Izradu idejnih i glavnih projekata i rešenja,
  • Izradu radioničke šeme,
  • Nabavku elektromaterijala i šemiranje opreme,
  • Montažu, povezivanje i puštanje u rad elektro ormana i
  • Ispitivanje funkcionalnosti.