Na nedavno održanom IX Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama Srbije u Vrnjačkoj banji predstavili smo rešenja za besprekidno napajanje, UPS, DC napajanja i baterije.

Poseban fokus bio je na baterijama za trafostanice, novim trendovima i tehnologijama.

Predstavljene su gel baterije 2V, sa OPzV tubularnim pozitvnim pločama, kao i otvorene baterije OPzS, 2V.