Smartpack, MultiSite Monitor

Smartpack, MultiSite Monitor

Smartpack je kompaktan, bogat funkcijama, hot-swap zamenjiv, sve-u-jednom kontroler.
MultiSite –daljinski monitoring svih lokacija u jednom alatu.
Namenjeni su za telekom, industriju i data centre.

Opis

Smartpack, MultiSite Monitor

Smartpack sistem služi za kontrolu i praćenje telekom i industrijskih DC sistema. Status i konfiguracija su u potpunosti dostupni preko ekrana lokalno ili daljinski. Smartpack2 nudi mnoge koristi daljinskog upravljanja ako je povezan sa internetom: pregled statusa sistema, promenu parametara i prijem alarma.

MultiSite monitor (MSM) je softver za praćenje statusa opreme, zasnovan na serveru, koji skuplja statističke podatke sa povezanih lokacija i skladišti ih u bazi podataka. U svakom trenutku se može videti u kakvom je stanju oprema i status lokacije. Mogu se definisati KPI (ključni pokazatelji učinaka) i da se na osnovu njih prate i mere performanse sistema. MSM daje podatke o alarmima, automatski detektuje lokacije sa niskim performansama i šalje izveštaje na e-mail. Podržava do 3000 povezanih lokacija i postoji mogućnost integracije sistema drugih proizvođača. Značajan je alat za nadzor i održavanje lokacija.

Garancija je 2 godine.

Dostupni servisi: Projektovanje, ugradnja i setovanje sistema, puštanje u rad.