Menadžment i softver

Početna/UPS uređaji i data centri/Menadžment i softver

Menadžment i softver

EcoStruxture, DCIM, PowerChute software, UPS mrežne kartice, baterijski menadžment.

Softver, mrežne kartice i periferije za nadzor i upravljanje UPS i data centrima. Rešenja za nadzor i upravljanje opremom od pojedinačnog UPS uređaja i baterija do data centara. Širok opseg modularnih i integrisanih softverskih alata i mrežnih kartica, koji mogu da prikupljaju, analiziraju i izveštavaju o operativnim i finansijskim podacima sa jedne lokacije ili više lokacija.

Opis

EcoStruxture, DCIM, PowerChute software, UPS mrežne kartice, baterijski menadžment.

Platforma EcoStruxure IT je prvo industrijsko rešenje za upravljanje infrastrukturom data centara, zasnovano na cloud tehnologiji, koje se često naziva DMaaS (Data Center Management as a Service – upravljanje data centrom kao usluga).
DCIM je prilagodljiva platforma koja prikuplja, organizuje i distribuira kritične alarme, video nadzor i ključne informacije, pružajući jedinstven pogled na složenu fizičku infrastrukturu data centra sa bilo kog mesta na mreži.

UPS mrežne kartice omogućavaju daljinski nadzor i kontrolu nad pojedinačnim UPS uređajima koji su povezani direktno na mrežu. APC mrežne kartice omogućavaju sigurno praćenje i kontrolu pojedinačnog UPS uređaja preko internet pretraživača, interfejsa komandne linije ili SNMP.

PowerChute softver je jednostavan za korišćenje, omogućava sigurno isključenje sistema i upravljanje od pojedinačnih UPS uređaja do paralelnih konfiguracija.

APC baterijski menadžment obezbeđuje pametno punjenje i daljinsko upravljanje UPS baterija. Sistem je za ugradnju u rek, 1U visine. Kombinuje praćenje baterije i testiranje na nivou individualnog bloka ili kompletnog baterijskog sistema. Postoji mogućnost integracije u centralni sistem za upravljanje zgradom (BMS).

Dostupni servisi: Projektovanje i instalacija.