Flatpack DC/DC konvertori

Flatpack DC/DC konvertori

Širok opseg ulaznog napona DC/ DC konvertora. Rang ulaznog napona od 18- 75V/24V i 18- 75V/48V, moduli snage 1350W i 260-400V/54V, moduli snage 3000W. Namenjeni su za data centre, telekom, elektrane, železničku infrastrukturu.

Opis

Flatpack DC/DC konvertori

Sistemi koji pretvaraju različite klase jednosmernih napona u napone potrebne za napajanje telekomunikacione opreme, opreme u elektranama i elektrodistribuciji, sisteme u železničkom saobraćaju, aplikacije u data centrima.

Standardna garancija je 2 godine.

Dostupni servisi: Projektovanje i izrada elektroinstalacija, izrada razvodnih ormara, montaža ispravljačkih sistema i baterija, kapacitivna proba baterija, setovanje sistema, puštanje u rad, preventivno i interventno održavanje.