DEA- Industrijski agregati

Početna/Dizel električni agregati/DEA- Industrijski agregati

DEA- Industrijski agregati

Industrijski agregati se odlikuju velikom raznovrsnošću u pogledu instalacija u urbanim sredinama. Namenjeni su za tržne centre, distributivne centre, građevinarstvo, telekomunikacije, bolnice, vojne objekte, postrojenja i fabrike, sportske centre i hale, hotele, itd. Rang industrijskih agregata CGM, Italija, obuhvata snage od 5kVA do 3000kVA. Dizel motori koji se ugrađuju u CGM agregate su renomiranih svetskih proizvođača i to: Perkins, Ftp, Kohler, Doosan, Deutz, Volvo, Yanmar, Cummins, Mitsubishi, Scania e Baudouin.

Opis

DEA- Industrijski agregati

DEA- Industrijski agregati mogu biti otvoreni ili u zvučno izolovanom kućištu, za unutrašnju ili spoljnu montažu. Pružaju stabilno, pouzdano napajanje bilo da je reč o rezervnom napajanju ili trajnom radu.

Agregatski sistem se sastoji od mnogo komponenti koje u velikoj meri utiču na dimenzionisanje i performanse agregata:

  • Vrste potrošača i električne karakteristike potrošača imaju značajan uticaj na veličinu agregata, konfiguraciju sistema i složenost izrade sistema,
  • Ključne komponente koje treba uzeti u obzir prilikom odabira agregata su tip alternatora, tip pobude, regulator broja obrtaja motora i vrsta goriva,
  • ATS (automatic transfer switch) je uređaj za automatsko pokretanje agregata opremljen kontrolerima koji opažaju dostupnost i stanje izvora napajanja. Prekidač se automatski prebaci sa jednog izvora na drugi u slučaju prekida napajanja, odnosno sa gradske mreže na agregatski rad,
  • Lokacija na kojoj će se agregat instalirati ima značajan uticaj na to kako će sistem biti projektovan i sastavljen. Ako se agregat instalira unutar objekta u posebnoj, agregatskoj prostoriji, može biti otvorenog tipa. Treba uzeti u obzir važeće propise koje se tiču buke, emisije, vibracija, itd. Raspored u prostoriji mora da zadovolji zahteve proizvođača za adekvatno odvođenje izduvnih gasova, snabdevanje gorivom, ventilaciju i servisiranje. Ako se agregatski sistem instalira na otvorenom, mora se predvideti kućište za zaštitu od uslova okruženja, kao što su kiša, sneg, korozije, poplave, itd. Kućište će ograničiti i neželjeni pristup.

Dostupni servisi: Izrada projekta, izvođenje mašinskih i elektro radova, isporuka i montaža celog agregatskog postrojenja, puštanje u rad i obuka korisnika, servisiranje, kao i preventivno i interventno održavanje.