Projekat Baterije za trafo stanicu u Mirijevu

Projekat Baterije za trafo stanicu u Mirijevu

Preduzeće „Elektromreža Srbije“ (EMS) je izabralo Konvereks za dobavljača AKU baterija.

Isporučene su dve baterije 220V 420Ah koje se sastoje od pojedinačnih ćelija od 2V, tip LM, proizvođača FIAMM, Italija. LM je otvorena baterija pouzdanog rada u teškim uslovima, koja je optimizovana za duboka pražnjenja i ciklične performanse.

Baterije u trafostanici igraju važnu ulogu u pouzdanosti rada opreme.

Projekat je obuhvatao:

  • Fabrički test opreme (u laboratoriji  FIAMM u  Montecchio Maggiore, IT)
  • Montažu baterije na antitrusnim stalažama
  • Povezivanje baterijskih ćelija i vezivanje baterije na postojeći jednosmerni razvod
  • Kapacitivnu probu desetosatnom strujom pražnjenja
  • Puštanje opreme u rad

Baterija je rezervni izvor napajanja za prekidače i kontrole u trafostanici , jer oprema mora da funkcioniše bez obzira da li ima AC mrežnog napajanja.

FIAMM baterije pružaju pouzdano i bezbedno napajanje, dug životni vek i vreme autonomije.