Reference

Za 15 godina postojanja Konvereks je izveo veliki broj projekata u oblasti besprekidnih napajanja. Isporučili smo preko 3.000 UPS uređaja, preko 60 električnih agregata, 100 ispravljačkih sistema, 50.000 olovnih stacionarnih baterija.

Projekat Telekom Srbija – Ispravljački sistemi

54 lokacija na kojima je trebalo montirati ispravljačke sistema bio je za našu firmu pravi izazov.

Sa Telekomom Srbija, u drugoj polovini 2014, sklopili smo osam ugovora za isporuku, montažu i  puštanje u rad ispravljačkih sistema 48V, kapaciteta od 7,5kW do 60kW, za napajanje centrala.

Projekat Telekom Srbija predstavlja za nas važnu referencu i značajno iskustvo za poslove u oblasti napajanja telekom aplikacija.

Oprema je obuhvatala ispravljačke sisteme Flatpack2 HE, proizvođača Eltek iz Norveške, lidera u napajanjima za telekom aplikacije i na pojedinim objektima  baterije proizvođača FIAMM, 2x48V 1000Ah, 2SLA1000.Projekat se sastojao iz nekoliko koraka:

  • Izrada glavnog projekta
  • Demontaža postojećeg dotrajalog sistema
  • Montažni radovi za kompletno ispravljačko postrojenje: mrežno razvodno polje (MRP), ispravljački sistem i AKU baterije. Montaža je obavljena u  oteženim uslovima rada uz uslov da oprema mora biti instalirana bez prekida rada potrošača.
  • Pregled opreme i funkcionalno ispitivanje
  • Instalacija i setovanje software-a PowerSuite, za kontrolu i daljinsko podešavanje parametara sistema
  • Merenje otpora uzemljenja, otpora izolovanosti položenih vodova, otpora petlje kvara u ispravljačkom postrojenju i neprekidnosti zaštitnih vodova
  • Kontrola kvaliteta izvedenih radova
  • Puštanje sistema u rad

Oblast telekomunikacija je u ekspanziji i zahtevaće se pouzdana i sofisticirana rešenja besprekidnog napajanja. Imamo proizvode najviših performansi, stručnost i kvalitetne usluge da ispunimo te zahteve.