Inženjering, instalacija i servis

Posvećeni smo ispunjavanju potreba naših kupaca za profesionalnim i pravovremenim uslugama.

Širok spektar usluga obuhvata upravljanje projektima, inženjering, instalaciju i puštanje u rad, preventivno održavanje, podršku za hitne slučajeve 24/7, servisiranje opreme i obuku korisnika.

Konvereks poseduje sopstveni servisni centar, tim visokokvalifikovanih i obučenih profesionalaca u oblasti opreme za besprekidno napajanje:

 • UPS
 • Električni agregati
 • Ispravljački sistemi
 • DC napajanja
 • Baterije

Ključ u ruke

Imamo znanje i resurse da izvedemo projekte besprekidnog napajanja po sistemu ključ u ruke.
Konvereks  pruža  uslugu  upravljanja projektima besprekidnog napajanja – ključ u ruke. Počev od istraživanja lokacije i planiranja, naš tim procenjuje tehničke karakteristike, ukupne dimenzije i uslove koje moraju da se ispune  za integraciju kritične opreme besprekidnog napajanja.  Možemo da  damo  analizu troškova, da koordiniramo  resurse  i nabavimo opremu,  integrišemo  sve  učesnike u projektu , instaliramo i pustimo opremu u rad  i obezbedimo  blagovremeni  završetak projekta.

Instalacija i puštanje u rad

Sprovodimo planove u bezbedno, efikasno i pouzdano rešenje.
Kada se nova oprema pušta u rad sve treba da ispravno funkcioniše  od samog početka, što je od  vitalnog značaja da se obezbedi  budući nesmetani rad.  Instalacija i puštanje u rad obuhvataju montažni nadzor kod postavljanja instalacija, postavljanje opreme i instalaciju na lokaciji korisnika, puštanje u rad od strane stručnog tehničkog osoblja obučenog u servisnim centrima proizvođača, kao i isporuku i montažu olovnih AKU baterija.

Uslugu pružaju sertifikovani serviseri,  koristeći  licencirane software i alat,  garantuju efikasno instaliranje sistema, pravilno setovanje parametara i  puštanje sistema u rad  u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Preventivno održavanje

Naša politika je prevencija pre pojave problema.
Redovni pregledi pomažu da sistemi besprekidnog napajanja rade efikasno i zasniva se na zaštiti i sprečavanju rizika. Redovna provera opreme  često sprečava skupe popravke tako što identifikuje greške ili slabosti  pre nastanka kvara.   Pravilno održavana i servisirana oprema omogućava da se izbegnu  zastoji u radu, pad sistema i štedi vreme i novac našim kupcima.

Nakon svake posete izdaje se kompletan izveštaj  sa trenutnim stanjem opreme kao i preporuke.  Nove informacije o stanju sistema pomažu kod odluka o nadogradnji, proširenju ili obnovi opreme.

Naše strandardno preventivno održavanje obuhvata:

 • vizuelni pregled prostorije i instalacija
 • vizuelni pregled opreme
 • pregled mreže
 • provera rada sistema  (ispravljača, izlazne struje, invertorskog napona, harmonijska distorzija, kalibracija,…)
 • provera baterija (vizuelna provera, provera kapaciteta, prikaz razlika napona, baterijska kriva pražnjenja,…)
 • čišćenje uređaja
 • pružanje saveta o načinu održavanja uređaja
 • dostavljanje pisanog izveštaja o pregledu uređaja
 • identifikovanje mogućih problema u radu uređaja i predlaganje preventivnih mera i zamenu rezervnih delova

Ugovori o redovnom održavanju  nude raznovrsnost dinamike i usluga koji su prilagođeni specifičoj opremi  i zahtevima kupaca.

Servisiranje

Uvek smo prisutni sa rešenjem prilagođenim specifičnim zahtevima.
Servis na lokaciji kupca  je dostupan kao deo ugovora o redovnom održavanju  ili na ad hok osnovi.

Za hitne intervencije servisna podrška dostupna je 24 sata. Pomoć iskusnog servisera dostupna je  u svakom trenutku preko telefona i na licu mesta. Takođe je moguće da se servis opreme obavi  u servisnom centru Konvereksa.

Servis obuhvata pregled opreme i dijagnostiku kvara, popravku i zamenu rezervnih delova i baterija. Konvereks  ima obezbeđen lager rezervnih delova i baterija za sve sisteme besprekidnog napajanja, kako bi se u što kraćem vremenskom roku otklonile nepravilnosti u radu opreme.