Otvorene Olovne Baterije

FIAMM stacionarne olovne baterije

FIAMM tradicionalno proizvodi otvorene baterije koje su veoma pouzdane i robustne. Garantuju dug životni vek i odlične ciklične performanse. Unutrašnje stanje baterije se lako može proveriti zahvaljujući transparentnom kućištu.

SD / SDH

Otvorene baterije, ravne ploče.

Ćelije 2V, nominalni kapacitet od 80Ah do 2320Ah.

Namenjena je za srednje i visoke stope pražnjenja , kod  različitih aplikacija.

15 godina životni vek u float režimu rada i  kontrolisanoj temperaturi okruženja.

Optimizovana za visoke struje pražnjenja (1 do 60 minuta) i srednje dužine pražnjenja (2 do 10 sati).

100% Reciklabilne.

Idealna je za: elektroenergetska postrojenja, UPS sisteme, industriju, nužnu rasvetu, elektrane i distribuciju električne energije, železničke kontrolne centre i signalizaciju…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

LM OPzS

OPzS ćelije 2V nominalnog kapaciteta od 100Ah do 3.500Ah.

Tubularne pozitivne ploče.

20 godina životni vek u float režimu rada.

OPzS ćelije prema DIN 40736, kompatibilne sa postojećim instalacijama.

Odlične ciklične performanse,  pogodne i  za upotrebu na povišenoj temperaturi i pouzdanog rada u teškim uslovima.

Optimizovana za duboka pražnjenja ( DIN 43539T5).

100% Reciklabilne.

Idealna je za: IT i telekomunikacije, elektrane i distribucije električne energije, nužno osvetljenje i bezbednost, automatizaciju i rezervno napajanje u industriji, železnice, aerodrome, signalizacije brodskih luka, druge aplikacije u oblastima sa nepouzdanim napajanjem…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

OPzS Blokovi

6V i 12V OPzS blokovi, kapaciteta od 51Ah do 307Ah.

Tubularne pozitivne ploče.

15 godina životni vek u  float režimu rada i kontrolisanoj temperaturi okruženja.

Dizajnirani su za izuzetne ciklične performanse u teškim uslovim.

Veći broj ćelija omogućava lakšu i kompaktniju instalaciju.

Dimenzije prema DIN 40737 za OPzS,  kompatibilne sa postojećim instalacijama.

Odlične ciklične performanse,  pogodne i  za upotrebu na povišenoj temperaturi i pouzdanog rada u teškim uslovima.

Optimizovana  za duboka pražnjenja ( DIN 43539T5).

100% Reciklabilne.

Idealna je za: IT i telekomunikacije, elektroenergetska postrojenja i distribuciju električne energije, nužno osvetljenje i bezbednost, automatizaciju i rezervno napajanje u industriji, železničku, aerodromsku i lučku signalizaciju, druge aplikacije u oblastima sa nepouzdanim napajanjem…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

SGL / SGH GroE

2V ćelije, nominalnog kapaciteta od 79Ah do 2860Ah.

GroE (Planté) pozitivne ploče.

25 godina životni vek u float režimu i kontrolisanim klimatskim uslovima okruženja.

Projektovana  za najviši stepen pouzdanosti  u stand-by modu, za visoke performanse kod aplikacija visokih struja i dubina pražnjenja.

100% nominalni kapacitet u toku  trajanja baterije. Nema potrebe za predimenzionisanjem baterije.

Odlična za visoke struje pražnjenja (1 do 60 minuta) i srednja, duga pražnjenja (2 do 8 sati).

Dug život i u najtežim uslovima rada.

Čisto olovne GroE (Planté) ploče visoke pouzdanosti.

Veoma dugi intervali za dolivanje.

100% Reciklabilne.

Idealna je za: nuklearne objekte i termoelektrane, elektroenergetska postrojenja, razvodne i distributivne sisteme, trafostanice, signalizaciju i nužno osvetljenje, IT data centre, startovanje dizel agregata…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

LM Solar OPzS

Solarne 2V ćelije realnog kapaciteta od 150Ah do 5.000Ah,  C120, 1,85 V po ćeliji.

20 godina životni vek u float režimu.

Dizajnirana za redovna i trajnija, duboka pražnjenja.

Odlične ciklične performanse  takođe i kod parcijalnih pražnjenja.

> 1.500 ciklusa na 20 ° C  do 60% dubina pražnjenja.

> 5.000 ciklusa na 20 ° C do 20% dubina pražnjenja.

OPzS tehnologija, sa  tubularnim pozitivnim pločama i tečnim elektrolitom.

Dimenzije OPzS ćelija  prema DIN 40736.

Pogodna za upotrebu na povišenim temperaturama.

Optimizovana za duboka pražnjenja  DIN 43539T5.

100% Reciklabilne.

Idealna je za: obnovljive izvore energije (Solarni sistemi / Vetrogeneratori), Off-grid aplikacije (BTS, stanice mobilne telefonije, signalizacija, osvetljenje, sistemi vodosnabdevanja), aplikacije u oblastima sa nestabilnom mrežom i nepouzdanim napajanjem…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.