FIAMM stacionarne olovne baterije

Gel baterije se proizvode sa ravnim ili tubularnim pločama (blokovi i DIN 40742 OPzV ćelije). Nema izlivanja tečnosti, odlične su za duboka pražnjenja i cikličnu upotrebu, a takođe otporne su na visoke temperature.
XL
VRLA GEL baterija, front terminal za Telekom. 12V blokovi  kapaciteta od 60Ah do 200Ah.
Grid ploče sa elektrolitom u gelu  garantuju  dug ciklični životni  vek. > 12 godina životni vek.
Duboko pražnjenje (DIN 43539T5).
Terminali sa prednje strane smanjuju vreme potrebno za instalaciju i olakšavaju održavanje.
Odgovaraju za smeštaj u 23” kabinet.
Kompaktan oblik baterije.
Nema izlivanja tečnosti.
Minimalno gasiranje, bez održavanja.
100% Reciklabilne.

Idealna je za: telekom aplikacije, aplikacije u oblastima sa nestabilnim napajanjem, skladištenje energije obnovljivih izvora…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

SMG 12V blocs
VRLA GEL baterija, front  terminal za Telekom. 12V blokovi  kapaciteta 100Ah i 130Ah.
Tubularne pozitivne ploče.
15 godina životni vek.
Elektrolit imobilisan u gelu.
Odlične ciklične performanse, takođe i na povišenim temperaturama.
Duboko pražnjenje (DIN) 43539T5.
Terminali sa prednje strane smanjuju vreme potrebno za instalaciju i olakšavaju održavanje.
Odgovaraju za smeštaj u 23” kabinet.
Nema izlivanja tečnosti.
Minimalno gasiranje, bez održavanja.
100% Reciklabilne.

Idealna je za: telekom aplikacije, instalacije bez mreže (Off- grid) i hibridne instalacije, oblasti gde je nepouzdano snabdevanje električnom energijom…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

SMG OPzV
VRLA GEL  baterija.
OPzV 2V ćelije od 200Ah do 3000Ah nominalnog kapaciteta.
OPzV tubularne pozitvne  ploče.
18 godina životni vek.
Elektrolit imobilisan u gelu.
Odlične ciklične performanse i na povišenim temperaturama.
Mogućnost dubokog pražnjenja (DIN) 43539T5.
Minimalno gasiranje.
Nema izlivanja tečnosti.
Minimalno gasiranje, bez održavanja.
100% Reciklabilne.

Idealna je za: telekom aplikacije, nužnu rasvetu i bezbednosne sisteme, železnicu, aerodrome, elektrane, trafo stanice, distribuciju i monitoring…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

SMG Solar OPzV
VRLA GEL  baterija, za aplikacije gde nema mreže (off-grid).
Solarne ćelije 2V, od 265Ah do 3.900Ah kapaciteta na C120, 1,85V po ćeliji.
OPzV tehnologija sa tubularnim pozitivnim pločama i elektrolitom imobilizovanim u gel.
18 godina životni vek u float režimu rada.
Dizajnirana za redovna i trajnija, duboka pražnjenja( DIN 43539T5).
Odlične ciklične performanse takođe i kod parcijalnih pražnjenja.
> 1.500 ciklusa na 20 ° C  do 60% dubina pražnjenja.
> 5.000 ciklusa na 20 ° C do 20% dubina pražnjenja.
OPzV ćelija je pogodna za upotrebu pri  povišenoj temperaturi okruženja.
Minimalno gasiranje.
Nema izlivanja tečnosti.
Minimalno gasiranje, bez održavanja.
100% Reciklabilne.

Idealna je za: obnovljive izvore energije (Solarni sistemi / Vetrogeneratori); Off-grid aplikacije: BTS, mobilnu telefoniju, signalizaciju, osvetljenje; aplikacije u oblastima sa nestabilnom mrežom i nepouzdanim napajanjem…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.