FIAMM stacionarne olovne baterije

FIAMM AGM baterije su hermetički zatvorene (VRLA), bez održavanja. U AGM baterijama (Absorbed glass mat), kiselina je absorbovana u specijalno napravljenom vrlo tankom fiberglas matu. Optimizovane su za unutrašnju gasnu rekombinaciji.

FG
AGM – baterija za opštu upotrebu dizajnirana da dostigne optimalne performanse i zaštiti od problema sa napajanjem. Životni vek 5 godina u float režimu rada i kontrolisanoj temperaturi okruženja.

Monoblokovi 6V i 12V kapacitet od 0,8Ah do 70Ah
100% Reciklabilne
Idealna je za: nužnu rasvetu, signalizaciju, sigurnosne i alarmne sisteme, UPS aplikacije, igračke, medicinsku opremu, skladištenje energije obnovljivih izvora…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

FGL
AGM – baterija za opštu upotrebu. Životni vek 10 godina u float režimu rada i kontrolisanoj temperaturi okruženja.

Monoblokovi 12V kapacitet od 17Ah do 205Ah
100% Reciklabilne
Idealna za: nužnu rasvetu, signalizaciju, sigurnosne i alarmne sisteme, UPS aplikacije, manje trakcione aplikacije, industrijsku automatizaciju, skladištenje energije obnovljivih izvora…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

FGC
AGM – baterija za ciklične aplikacije. Životni vek 5 godina kod stand by aplikacija. Životni vek kod cikličnih aplikacija prikazan je na grafikonu:

Dizajniran za redovna i trajnija, duboka pražnjenja. Monoblokovi 12V kapacitet od 12Ah do 42Ah.
Odlične ciklične performanse.
Optimizovana za duboka pražnjenja.
100% Reciklabilne

Idealan za: nestabilnu mrežu i instalaciju gde ne postoji mreža, igračke, medicinsku opremu, invalidska kolica, skutere, golf kolica, skladištenje energije obnovljivih izvora…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

FGH
AGM – UPS i aplikacije visoke stope pražnjenja. Životni vek 5 godina u float režimu rada i kontrolisanoj temperaturi okruženja.

12V monoblokovi kapaciteta od 5Ah do 18Ah.
Odlične performanse za visoke stope pražnjenja.
100% Reciklabilne.

Idealna za: UPS aplikacije visokih struja pražnjenja, nužna napajanja, sigurnosne i alarmne sisteme.

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

FGHL
AGM – UPS i aplikacije visoke stope pražnjenja. Životni vek 10 godina u float režimu rada i kontrolisanoj temperaturi okruženja.

12V monoblokovi kapaciteta od 5Ah do 12Ah.
Odlične performanse za visoke stope pražnjenja.
100% Reciklabilne.

Idealna za: UPS aplikacije visokih struja pražnjenja, IT i data centre, nužna napajanja, sigurnosne i alarmne sisteme.

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

FLB
AGM – UPS aplikacije visokih struja pražnjenja. 12 godina životni vek (≥100 W/ćeliji).

6V i 12V monoblokovi kapaciteta od 26Ah do 200Ah.
Veoma visoka gustina energije omogućava kompaktniji oblik i osnovu baterije.
Jednostavna instalacija u kabinetima ili na rekovima.
Plastika otporna na plamen.
100% Reciklabilne.

Idealna za: UPS aplikacije visokih struja pražnjenja, IT i data centre, nužna napajanja, sigurnosne i alarmne sisteme.

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

SLA
AGM –  baterije stand by aplikacije dizajnirana za najviši nivo bezbednosti i pouzdanosti. >12 godina životni vek u float režimu rada i kontrolisanoj temperaturi okruženja.
Ćelije 2V  i  monoblokovi  4V, 6V i 12V kapaciteta od 24Ah do 2000Ah.
Odlična za visoke stope pražnjenja (1 do 60 minuta) i srednja  do veoma duga pražnjenja (2 do 20sati).
Veoma visoka gustina energije omogućava kompaktniji oblik baterije.
Kućište otporno na plamen.
Ne zahteva posebnu baterijsku prostoriju .
100% Reciklabilne.

Idealna za: UPS aplikacije, telekom, industrijsku automatizaciju, nužna napajanja, IT i data centre, elektroprivredu…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.

FIT
AGM – baterija  front terminal za Telekom.
Monoblokovi 12V kapaciteta od 40Ah do 180Ah.
Dizajnirana  za  Telekom instalaciju sa terminalima sa prednje strane i visokom gustinom energije.
Veća gustina energije omogućava kompaktan oblik baterija.
Terminali sa prednje strane  smanjuje vreme potrebno za instalaciju i olakšavaju održavanje.
19 ili 23 inča kabinet.
Pogodna je za pražnjenje 30 min do 10 sati.
100% Reciklabilne.

Idealna za: telekom aplikacije, outdoor kabinete, koriste se u područjima sa stabilnom mrežom…

Pročitajte više na sajtu proizvođača.