Sistemi koji pretvaraju različite klase jednosmernih napona u napone potrebne za napajanje telekomunikacione opreme, opreme u elektranama i elektrodistribuciji, sisteme u železničkom saobraćaju, aplikacije u data centrima.

FLATPACK2 DC/DC
Širok rang ulaznog napona:

  • 18-75V/24V & 18-75V/48V, moduli snage 1350W i
  • 260-400V/54V, moduli snage 3000W

Prednosti DC/DC sistema su pouzdanost, modularnost, redundantnost, visoka efikasnost, koji obezbeđuju optimalno napajanje opreme.

Pročitajte više na sajtu proizvođača.