Industrijski sistemi

Invertor je električni uređaj koji pretvara jednosmernu struju (DC) u čistu i stabilizovanu naizmeničnu struju (AC). Invertori mogu biti sa ili bez baterije, a primenu imaju u svim oblastima industrije, telekomunikacija, proizvodnje i distribuciju električne energije.

DC/AC INVERTER INV222
Invertor INV222 predstavlja rešenje napredne tehnologije čiji je rezultat visoka gustina energije i male dimenzije i težina.
Ulaz 110VDC, izlaz: 230VAC (2.25 kVA)
Ulaz 220VDC, izlaz: 230VAC (2.25 kVA)
Ulaz 48VDC, izlaz: 230VAC (2.25 kVA)
Ulaz 60VDC, izlaz: 230VAC (2.25 kVA)

Pročitajte više na sajtu proizvođača.