Ispravljači i invertori

Štiti i optimizuje kritičnu infrastrukturu za telekom, data centre, elektroprivredu, industriju.

Energetski pretvarači su uređaji koji električnu energiju transformišu iz jednog vida u drugi. Primarna uloga elektroenergetskog sistema je da zaštiti elektronsku opremu prema specifičnim zahtevima kao i da pruža pomoćni izvor napajanja.

Eltek oprema projektovana je da podrži najzahtevnije telekom, industrijske i data centar aplikacije, elektrane i elektrodistribuciju, železnicu…

Naš program obuhvata sledeće:

Ispravljači (AC-DC)

Pročitajte više.

Invertori (DC-AC)

Pročitajte više.

Industrijski sistemi

Pročitajte više.

DC-DC Konvertori

Pročitajte više.