Električni agregati

Agregati pružaju stabilno, pouzdano napajanje bilo da je reč o rezervnom napajanju ili trajnom radu. Konvereks može da ponudi pouzdane i efikasne dizel i benzinske električne agregate. Agregati su snage od 9kVA do 3800kVA sa motorima vrhunskih proizvođača:  CUMMINS, PERKINS, VOLVO, MTU, JOHN DEER, MITSUBISHI, IVECO, DAEWOO. Izbor agregata se zasniva na kriterijumima: snaga, gorivo, aplikacija.

Određivanje veličine agregata  je često veoma teško i uključuje niz faktora i razmatranja.

Kod donošenja odluke o kupovini agregata najkritičniji faktor  je da snaga agregata može da pokrije sve  potrošače kojima je potrebno rezervno napajanje. Bilo da je reč o stand-by (rezervnom)  ili prime power (trajnom radu), agregat  treba da zadovolji specifične potrebe. Ukoliko se snaga agregata ne odredi pravilno agregat radi pod nepotrebnim pritiskom i može doći do oštećenja opreme.

Aplikacije i razlike u kapacitetu

Agregati  snage  od 5kVA do 50kVA su namenjeni za  kućnu upotrebu, napajanje manjih stambenih objekata  ili kancelarija.

Industrijski agregati su u rasponu od 50 kVA do preko 3 MVA. Tu spadaju  Data Centri, veliki poslovni objekti, zgrade, industrijska postrojenja i druga postrojenja kojima je potrebno besprekidno napajanje.

Ručni i prenosni agregati  dostupni su za kućnu upotrebu, kamp prikolice i manje poslovne objekte.

Možemo da snimimo i odredimo pravu potrošnju vaše opreme i ponudimo adekvatan agregat

Polazna tačka kod  odabira pravog agregata obuhvata:

  • specifikaciju opreme koja treba da se napaja iz agregata
  • izračunavanje startne snage i snage opreme u kontinualnom  radu (Startna snaga je potrebna samo tokom prvih nekoliko sekundi rada)
  • anticipirati buduće potrebe
  • proračun ukupne potrebne snage u VA ili W

Podrška kao jedan od  ključnih elemenata izbora

Pošto je u pitanju nabavka  značajne imovine kompanije  i stavka na koju  se oslanja kod trajnog  napajanja (off grid aplikacije) ili  nužnog napajanja električnom energijom (kod prekida isporuke električne energije iz gradske mreže) pouzdanost i podrška su takođe ključni elementi koje treba uzeti u obzir. Konvereks je prodavac i serviser sa 15 godina  iskustva.

Projekte realizujemo po sistemu „ključ u ruke“ i pružamo tehničku podršku u svim ključnim fazama projekta besprekidnog napajanja, bilo da je reč o postojećim ili novim objektima.  Uključene su  faze od idejnog projekta, izrade glavne projektne dokumentacije, preko dobijanja neophodnih dozvola, izvođenja mašinskih i elektro radova, isporuke i montaže celog agregatskog postrojenja, do puštanja u rad i obuke korisnika, kao i sklapanje ugovora o redovnom održavanju.