Konvereks ima sertifikovan integrisani menadžment sistem

2016. godine uspostavili smo i sertifikovali integrisani menadžment sistem (QMS, EMS i OHSAS).

Svrha politike kvaliteta Konvereksa je da obezbedi potpunu satisfakciju za sve kupace, zaposlene i ostale stejkholdere kroz kontinuirani… Pročitajte ceo tekst

2016. godine uspostavili smo i sertifikovali integrisani menadžment sistem (QMS, EMS i OHSAS).

Svrha politike kvaliteta Konvereksa je da obezbedi potpunu satisfakciju za sve kupace, zaposlene i ostale stejkholdere kroz kontinuirani razvoj i poboljšanje proizvoda, usluga i veština  naših zaposlenih. Nastojimo da stalno unapređujemo uspostavljene sisteme menadženta kvalitetom.

Sertifikat ISO 9001
Sertifikat ISO 18001
Sertifikat ISO 14001