Vizija – Vrednosti – Odgovornost

Vizija

Vizija Konvereksa je da bude najpouzdanija kompanija u oblasti besprekidnog napajanja u Srbiji, koja najbolje razume i zadovoljava potrebe kupaca, koja pruža usluge zasnovane na savremenim tehnologijama, kroz visok stepen društvene i ekološke odgovornosti.

Vrednosti

Negujemo kulturu gde su ponašanje, stavovi i performanse zaposlenih vođeni sa osnovnim vrednostima našeg preduzeća i to:

Okrenutost ka kupcima
Odlučno težimo da isporučimo proizvode i usluge koje doprinose poboljšanju poslovanja naših kupaca.

Lojalnost
Uvek u blizini naših kupaca stvaramo čvrste i dugotrajne veze.

Tehnološku ambiciju
U stalnoj potrazi za poboljšanjima kako bismo isporučili premium vrednosti u skladu sa rastućim potrebama naših kupaca i promenama na tržištu.

Društvenu odgovornost
Procesi i proizvodi koji uvažavaju zaposlene, kupce, dobavljače, društvo, prirodu...

Uspeh stvara odgovornost

Zaposleni
Posvećenost  i stručnost zaposlenih je ono što nas čini uspešnim. Razvijamo veštine naših zaposlenih, unapređujemo njihov rad i gradimo odnose na  poštovanju, pravičnosti i lojalnosti.

Eksterno okruženje
Želimo da delujemo kao dobar  korporativni građanin. Cilj nam je rast i razvoj  kompanije i stvaranje koristi za sve naše zaposlene, dobavljače, kupce, konkurente i zajednicu. Negujemo dobre poslovne odnose kroz odgovornost, orijentisanost ka performansama, poštenje, transparentnost. Ponosimo se dugogodišnjom uspešnom saradnjom  sa najvećim svetskim proizvođačima elektro-energetske opreme Schneider Electric, Eltek, FIAMM, AEES. Dugoročni odnosi sa kupcima  bazirani su na kvalitetnoj opremi, pouzdanosti, konkurentnim cenama, performansama i kvalitetu usluga,  poštovanju rokova, otvorenom pristupu i dobroj komunikaciji.  Sa konkurencijom gajimo fer odnose kroz iskren pristup, integritet  i obostrano poštovanje.  Kao donatori učestvujemo u programima i projektima  humanitarnih organizacija  Dečje Srce i Prijatelji u nevolji, za drugačiji, zanimljiviji i životno praktičniji pristup deci i mladima sa smetnjama u razvoju.

Ekologija
Konvereks priznaje svoju odgovornost za životnu sredinu i ona je integrisana u procedurama. Trudimo se da koristimo materijale i energiju što je moguće efikasnije, da optimizujemo količinu otpada i na taj način  damo doprinos zaštiti životne sredine .