Kvalitet

2016. godine uspostavili smo i sertifikovali integrisani menadžment sistem (QMS, EMS i OHSAS).

Bureau Veritas Certification Konvereks nastoji da bude prepoznatljiva organizacija za pružanje usluga u oblasti sklapanja, prodaje, ugradnje i puštanja u rad, održavanja i interventnog servisiranja sistema i uređaja energetske elektronike i rezervnih izvora električne energije na tržištu Srbije, sa značajnim učešćem i na drugim tržištima regiona.

Svojim korisnicima pruža kvalitetne i pravovremene usluge koje zadovoljavaju njihove zahteve, potrebe i očekivanja.
Profesionalnim odnosom svih zaposlenih prema korisnicima, “KONVEREKS” d.o.o nastoji da očuva i unapredi reputaciju pouzdanog partnera, što zahteva:

  • Uspostavljanje kvalitetnih odnosa sa kupcima/korisnicima i pravovremeno izlaženje u susret svim njihovim zahtevima i potrebama, tako da poslovni odnos prerasta u osećaj potpune pouzdanosti i sigurnosti u ugrađenu opremu i njenu funkcionalnost.

  • Stalno usavršavanje postojećih i razvoj novih usluga servisiranja opreme, prateći na taj način brz tehnološki napredak u oblasti proizvodnje i servisiranja opreme za besprekidno napajanje.

  • Uspostavljanje čvrstih partnerskih odnosa sa velikim organizacijama/sistemima u Srbiji, zasnovanim na dugoročnim ugovorima o održavanju opreme za besprekidno napajanje.

  • Obezbeđenje najkvalitetnijih rezervnih delova i materijala, oslanjanjem na mrežu stalnih, pouzdanih i proverenih dobavljača pre svega proizvođača opreme.

  • Stalno planiranu obuku servisera i ostalih zaposlenih radi postizanja visokog nivoa kompetentnosti i obučenosti.

  • Uspostavljanje efikasnog i sertifikovanog sistema upravljanja kvalitetom poslovanja, primenom standardizovanih procedura rada zasnovanim na savremenim konceptima menadžmenta.

Sertifikat ISO 9001
Sertifikat ISO 18001
Sertifikat ISO 14001