Kvalitet

Postavljamo visoke standarde kvaliteta za svoje usluge. Sistemi upravljanja zasnovani na  ISO 9001 sertifikatu se primenjuju u svim segmentima poslovanja Konvereksa.

Konvereks nastoji da bude prepoznatljiva organizacija za pružanje usluga u oblasti sklapanja, prodaje, ugradnje i puštanja u rad, održavanja i interventnog servisiranja sistema i uređaja energetske elektronike i rezervnih izvora električne energije na tržištu Srbije, sa značajnim učešćem i na drugim tržištima regiona.

Svojim korisnicima pruža kvalitetne i pravovremene usluge koje zadovoljavaju njihove zahteve, potrebe i očekivanja.

Profesionalnim odnosom svih zaposlenih prema korisnicima, “KONVEREKS” d.o.o nastoji da očuva i unapredi reputaciju pouzdanog partnera, što zahteva:

  • Uspostavljanje kvalitetnih odnosa sa kupcima/korisnicima i pravovremeno izlaženje u susret svim njihovim zahtevima i potrebama, tako da poslovni odnos prerasta u osećaj potpune pouzdanosti i sigurnosti u ugrađenu opremu i njenu funkcionalnost.

  • Stalno usavršavanje postojećih i razvoj novih usluga servisiranja opreme, prateći na taj način brz tehnološki napredak u oblasti proizvodnje i servisiranja opreme za besprekidno napajanje

  • Uspostavljanje čvrstih partnerskih odnosa sa velikim organizacijama/sistemima u Srbiji, zasnovanim na dugoročnim ugovorima o održavanju opreme za besprekidno napajanje

  • Obezbeđenje najkvalitetnijih rezervnih delova i materijala, oslanjanjem na mrežu stalnih, pouzdanih i proverenih dobavljača pre svega proizvođača opreme

  • Stalno planiranu obuku servisera i ostalih zaposlenih radi postizanja visokog nivoa kompetentnosti i obučenosti

  • Uspostavljanje efikasnog i sertifikovanog sistema upravljanja kvalitetom poslovanja, primenom standardizovanih procedura rada zasnovanim na savremenim konceptima menadžmenta